požární ochrana bezpečnost dokumentace rwa Tvorba požární dokumentace, požární bezpečnostní světlíky a RWA klapky, protipožární dveře a stěny. Ostrava

Ing. Jiří Turoň
auditor, daňový poradce, bilanční účetní

Ing. Jiří Turoň
auditor, daňový poradce, bilanční účetní
Palackého 689/2
736 01 Havířov-Město

Tel.: (+420) 596 813 951
Fax: (+420) 596 828 229
Kontaktní osoba: Alena Klajblová, tel.: (+420)
608 724 719
E-mail: jiri@turon.cz
IČ: 47173548, DIČ: CZ6402090277

 

 

Zabýváme se komplexní účetní, daňovou a rozpočtovou problematikou nevýdělečných organizací, zejména územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací popřípadě jiných právnických osob.

 Provádíme zejména:

  • V oblasti daní  se zabýváme řešením daňových záležitostí, zpracováním a podáním řádných daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob a prověřováním již podaných daňových přiznání a případným zpracováním dodatečných daňových přiznání.

  • V oblasti daní pro obce provozující podnikatelskou činnost provádíme poradenství a metodickou činnost v oblasti DPH, včetně zpracování daňových přiznání k DPH a zpracování metodiky účtování DPH.

  • V oblasti aplikace zákona o finanční kontrole nabízíme provádění veřejnoprávních kontrol u zřízených organizací i příjemců dotací, zpracování kontrolních řádů dle zákona 320/2001 Sb., prověřování účinnosti řídící kontroly a její vazby na účetnictví.

  • Nabízíme spolupráci při zpracovávání rozpočtového výhledu včetně pomoci při správném zatřídění jednotlivých příjmů, výdajů a financování dle rozpočtové skladby.

  • Poskytujeme metodickou pomoc při zřizování a rušení , popř. transformaci příspěvkových organizací.

  • Provádíme přezkum hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí dle zákona 420/2004 Sb.

  • Zabýváme se daňovou a účetní problematikou ostatních nevýdělečných organizací účtujících podle vyhlášky 504/2002 Sb. respektive 507/2002 Sb.